AC Servo Drive Higen

Công Ty CP ĐT Công Nghiệp Sài Gòn nhà nhập khẩu trực tiếp sản phẩm:

AC SERVO DRIVE ( ĐỘNG CƠ) HIGEN

Mã hàng: FDA7005 Source: AC200-230V. 50/60Hz

Output cur: 4.2A 0.5Kw

Maker: Higen- Korea